Správa športových zariadení Levice
Aktuality

O Z N A M Y

Oznamujeme verejnosti, že od 22. 7. 2021 bude možné si zapožičať športové náčinie na multigolf v prevádzke sauny v Športovej hale v Leviciach. Multigolfové ihrisko sa nachádza na Ul. M. R. Štefánika.
Zapožičanie je bezplatné, bude však potrebné zložiť zálohu za jednotlivé náradie nasledovne:
a) ak sa preukážete občianskym preukazom:
    • golfový set (2xpalica + loptička) ............................ 20,00 €
    • disk ..........................................................................5,00 €
    • futbalová lopta .........................................................5,00 €
b) ak sa občianskym preukazom nepreukážete:
    • golfový set (2xpalica + loptička) ............................ 40,00 €
    • disk ........................................................................ 10,00 €
    • futbalová lopta ....................................................... 10,00 €

Otváracie hodiny požičovne:
Pondelok:                                                        od 13.00 do 20.00 hod.
Utorok - Nedeľa: od 10.00 do 12.00 hod. /    od 13.00 do 20.00 hod.

* * *
Oznamujeme verejnosti, že od 1. 7. 2021 je zrušený objednávací systém na krytú plaváreň. Počet osôb bude obmedzený na 50 % kapacity. Od tohto dátumu sú v platnosti aj zľavnené vstupy.
Otváracie hodiny pre verejnosť platné od 2. 9. 2021
plavecký bazén
Pondelokzatvorené13.00 - 15.00 hod.   17.00 - 21.00 hod. *) 
Utorok 09.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.  17.00 - 21.00 hod. *)
Streda09.00 - 12.00 hod.13.00 - 15.00 hod.  17.00 - 21.00 hod. *)
Štvrtok09.00 - 12.00 hod.13.00 - 15.00 hod.   17.00 - 21.00 hod. *)
Piatok 09.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.   17.00 - 21.00 hod. *) 
Sobota09.00 - 12.00 hod.   13.00 - 21.00 hod.
Nedeľa09.00 - 12.00 hod.   13.00 - 21.00 hod.
                                 *) v čase od 17.00 do 18.00 hod. je pre verejnosť voľných 5 plaveckých dráh

* * *
Podmienky vstupu do Regeneračno-rehabilitačného zariadenia:

1. Počet zákazníkov v zariadení bude možný maximálne v počte 10 osôb.

2. Každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
Toto potvrdenie je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná 2. dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná 1. dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola 1. dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19),
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

* * *
                               
PLÁŽOVÉ IHRISKO

Kurty prenajímame od 8. 5. 2021. Informácie poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné na jeden kurt je 6,00 €/hod.

VIACÚČELOVÉ IHRISKO

Cena za prenájom viacúčelového ihriska je 10,00 €/hod. bez osvetlenia a 13,00 €/hod. s osvetlením. 

MINIGOLFOVÉ IHRISKO

Zahrať si na ihrisku je možné po nahlásení na tel. č. 036/6316 663, kde Vám po dohode vydajú potrebné športové náradie.
Príbuzné organizácie:


Odkazy: